Mundësi burse në SHBA


Aplikoni tani për të filluar studimet në SHBA në Shtator ️

Ju duhet vetëm lista e notave dhe një fotokopje pashaporte për të mbyllur aplikimin online. 

Universitetet që ofrojnë bursë janë:

  • Florida International University - deri në $7,500
  • University of Central Florida - deri në $7,500
  • Adelphi University - deri në $20,000
  • Auburn University - deri në $10,000
  • University of The Pacific - deri në $20,000
  • University of Illinois in Chicago - deri në $10,000
  • Louisiana State University - deri në $14,000
  • South Carolina University - deri në $10,000
  • American University - deri në $10,000
Avatar

Xhojana Bardhollari

Student Recruitment Manager

Për më shumë informacion më kontaktoni

xhojana@studycare.al

+355 674 039 139