DePaul University

Nationally Respected, Personally Focused

 

Mësimdhënia ekselente është përparësia e DePaul i cili është universiteti më i madh katolik i vendit.

DePaul ka më shumë se 300 programe Bachelor dhe programe Master. Shumë nga profesorët e universitetit punojnë si konsulentë, studiues dhe sipërmarrës dhe përfshijnë përvojat e tyre në klasë.

 

DePaul ka një kampus në "business district" të Chicago dhe një tjetër në Lincoln Park.

Vetë Chicago është një klasë ideale:

• Mijëra mundësi internshipi

• Më shumë se 118,000 alumni në zonën e metrosë

• Lidhjet që ndikojnë në arsimimin dhe  ju ndihmojnë me mundësitë e karrierës suaj

DePaul njihet për një kampus internacional me studentë të cilët vijnë nga 114 shtete të ndryshme.